Skolen

Opholdsstedet Solvognen

Individuel undervisning

 

Visitation til Solvognens interne skole, sker via PPR-odsherred.

 

Skolens indhold og skoledagen tilrettelægges ud fra barnets/den unges stærke sider, så barnet/den unge får oplevelsen af succes og oplever at kunne lære.

 

Der arbejdes ud fra en individuel undervisningsplan der løbende evalueres og tilpasses. Der laves et skema eller en dagsplan på den måde der passer bedst til beboeren.

 

De fleste beboere der modtager undervisning på Solvognen, kommer med dårlige erfaringer i forhold til at gå i skolen. Derfor vælger vi at undervisningen skal tage udgangspunkt i noget som barnet/den unge har et ønske om, at blive bedre til.

 

Vi tager på mange ture, både med og uden overnatning. Vi besøger steder og områder, så beboerne får en god almenviden.

 

Se eksempel på skema her.

 

 

STU-Forløb

 

Når det har været relevant, har vi etableret STU-forløb til vores beboer. I samarbejde med UU-vejleder er der blevet udarbejdet individuelle mål. Dette betyder at der er helt tydelige målsætninger som vi arbejder på at opfylde.

 

Der findes steder i lokalområdet, hvor der kan aftales virksomhedspraktik.

 

Det bliver aftalt hvilke mål der trænes på Opholdsstedet. Disse mål bliver en del af det daglige program.

 

Hvis det er muligt, deltager vores beboer i forskeillge korte kurser, f.eks amu-kursus eller internt kursus, f.eks. førstehjælp.

 

Se eksempel på skema her.

 

KONTAKT OS

  Grønstræde 12

  4573 Højby

lea.christoffersen@mail.dk

 Lea Christoffersen: 4021 5949

 Torben Jørgensen:  4056 7358

LEDIGE PLADSER

På nuværende tidspunkt har vi en ledig plads.

 

Tag kontakt hvis du har lyst til at høre mere.