Samarbejde

Opholdsstedet Solvognen

Samarbejde med familien

 

Det er vigtigt for os at finde frem til et samarbejde med forældre/familie der fungerer. Hvis vi ikke er i stand til at vise beboeren, at vi respekterer deres familie føler de sig ikke trygge. Hvis familien ikke føler at vi behandler dem ordentligt, kan der ikke etableres det samarbejde, der giver den unge ro til at udvikle sig.

 

Inden den unge flytter ind på Solvognen, tager vi kontakt til familien, så vi får brugt den viden og de erfaringer der er i familien, når vi starter på at arbejde med den unge. Familien bliver således medinddraget i udarbejdelse af den foreløbige behandlingsplan, som er vores udgangspunkt når den unge starter på Solvognen.

 

Vi aftaler løbende med familien, hvilke problemområder der fylder meget, når de er sammen med den unge. Dette kan resultere i et indsatsområde på opholdsstedet.

 

 

Solvognens pædagogiske konsulent har et nært samarbejde med forældrene med regelmæssige møder. Vi forsøger på denne måde at undgå at samarbejdet mellem personalet og forældrene bliver negativt præget, af hverdagens små irritationer.

 

 

Vi har forskellige praktiske tiltag som kan være et tilbud:

 

  •  barnet/den unge transporteres frem og tilbage til hjemmebesøg

 

  •  der afholdes familieaktiviteter på opholdsstedet

 

  •  der arrangeres ture hvor vi viser lokalområdet til familien

 

  •  søskende inviteres til at deltage i ture med opholdsstedet

 

  •  hvis der er problemer ved hjemmebesøg afhentes barnet/den unge

Supervision og møder

 

Da Solvognen er et lille sted, med højst 2 beboere, kommer  personalet til at arbejde en del alene. Derfor bruges tid på møder og supervision. Der er personalemøde og supervision med pædagogisk konsulent hver 14. dag. En gang om måneden modtager vi supervision af stedet psykiater.

 

Der afholdes interne kurser på stedet, så alle medarbejdere har mulighed for at deltage. Stedets pædagogiske konsulent observerer personale og beboeren i hverdagen. Observationerne bruges til fælles supervision og til udarbejdelse af behandlingsplan.

Tilsynsrapporter

 

Vi modtager tilsyn fra Social tilsyn øst. Har kan du læse vores tilsynsrapporter.

 

Tilsynsrapport 2013

 

Uanmeldt tilsyn d. 24.10.2013

 

Tilsyn 2014

 

Regodkendelse 2015

 

Tilsynsrapport 2016

 

Tilsynsrapport 2017

 

Tilsynsrapport 2018


Tilsynsrapport 2019


Tilsynsrapport 2020

KONTAKT OS

  Grønstræde 12

  4573 Højby

lea.christoffersen@mail.dk

 Lea Christoffersen: 4021 5949

 Torben Jørgensen:  4056 7358

LEDIGE PLADSER

På nuværende tidspunkt har vi en ledig plads.

 

Tag kontakt hvis du har lyst til at høre mere.