Pædagogik

Opholdsstedet Solvognen

Pædagogik

 

Beboerne på solvognen er præget af sammensatte vanskeligheder der gør, at det er umuligt for dem at overskue konsekvenserne af det de gør. Dette betyder, at almindelig forventning om, at man umiddelbart kan lære af sine dårlige erfaringer, ikke virker.

 

Vi forsøger at stille os sammen med barnet/den unge, og blive en medspiller frem for en modspiller.

 

I hverdagen arbejder vi på at komme med anmodninger frem for at komme med krav.

 

Vi flytter os når beboerne bliver så frustreret at de reagerer voldsomt. Den voksne må ikke være med til at accelerere en konflikt, ved at holde fast i regler eller aftaler, som beboerne lige i situationen, ikke er i stand til at samarbejde omkring. Vi tilbyder hele tiden beboerne andre udveje, til at afhjælpe frustration og sorg over egen situation.

 

Hvis man som personale oplever at man, sammen med beboeren er kommet i en situation som man ikke føler, er tryg for beboeren, er det vigtigt at man stopper/gør noget helt andet/søger hjælp., for at ændre situationen.

 

Beboerne lærer og bliver trygge ved, at der er situationer hvor personalet stopper en situation og går videre til noget andet fordi situationer er gået i hårknude. Når tingene er gået galt, behandles det på fælles supervision hvor vi finder frem til andre måder at gøre tingene på så vi flytter os frem for at få skabt ultimative krav der er konflikt skabende. Beboerene deltager i møderne i de omfang det giver mening. På denne måde oplever beboerene, at vi forsøger at finde løsninger i fællesskab.

 

Dette betyder, at vi som udgangspunkt ikke accepterer fysiske fastholdelser på stedet. De eneste undtagelser fra dette er, når det bliver nødvendigt at forhindre barnet/den unge i at udføre handlinger der umiddelbart er livstruende. En anden situation hvor det kan være nødvendigt at bruge magt er, hvis man som medarbejder er kommet i en situation hvor man ikke kan komme væk.

Personalets rolle

 

Alt vores arbejde tager udgangspunkt i respekt for vores beboere. Beboerne gør hvad de kan og det skal vi hele tiden være opmærksomme på.

 

De mennesker der arbejder på Solvognen skal være kendetegnet ved, at de hviler i sig selv og formår at bevare roen i opkørte situationer. Personalet skal beskrive hvad det er de ser der sker med beboeren og hvad der muligvis kan være årsag til at han/hun reagerer som han/hun gør.

 

 Alle oplevelser gennembearbejdes som en naturlig del af hverdagen. Beboerne tilbydes hele tiden de rammer der gør, at han/hun, på et tidspunkt, bliver i stand til at forstå sig selv og sine reaktioner. Dette skal på sigt gøre, at beboerne bliver i stand til at træffe et fornuftigt valg i forskellige situationer.

 

Personalet skal gennem deres egen adfærd, fungere som en rollemodel for beboerne Det er vigtigt at dette foregår i den virkelige verden. Ved at være sammen om dagligdagens gøremål, rengøring, indkøb, tøjvask, madlavning ol., skabes en fælles viden og erfaring. Der skal ikke være lange indviklede og teoretiske forklaringer, me meget praksis, der kan skabe reelle og brugbare erfaringer hos beboerne.

 

Det er væsentligt, at personalet vælger et ansvarsområde som de selv har en interesse for, og medinddrager beboeren i disse aktiviteter. Hvis den man er sammen med, er interesserede i det de laver, er det lettere at motivere andre.

 

Personalet skal sikre, at aktiviteter foregår i det tempo, som  beboeren kan overskue og følge med i. Det er vigtig at undgå situationer hvor beboeren presser personalet og situationer hvor personalet presser beboeren.

LEDIGE PLADSER

KONTAKT OS

  Grønstræde 12

  4573 Højby

lea.christoffersen@mail.dk

 Lea Christoffersen: 4021 5949

 Torben Jørgensen:  4056 7358

På nuværende tidspunkt har vi en ledig plads.

 

Tag kontakt hvis du har lyst til at høre mere.