Hverdagen

Opholdsstedet Solvognen

Hverdagens aktiviteter

 

Langt de fleste beboere der indskrives på Solvognen, har meget få erfaringer med at være aktive deltagere i deres eget liv. Deres sammensatte vanskeligheder har for de fleste betydet, at de er blevet tilskuere til livet og ikke er i stand til at handle på en måde, hvor de kan nå frem til det de gerne ville.

 

Det er vores erfaring at praktiske aktiviteter kan være med til at skabe ro og afhjælpe/bremse nogle af de tankeprocesser der skaber kaos hos vores beboere. Aktivitetsniveau og konkret indhold tilpasses og aftales med den enkelte beboere. Dette betyder at de to huse kan have helt forskelle hverdage og helt forskelligt indhold.

 

Generelt er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan lave. Vi tager helst udgangspunkt i de interesser, der findes eller kan skabes hos barnet/den unge.

 

På nuværende tidspunkt betyder det, at vi har indrettet et værksted, vi har gamle biler, minilæsser, APW'er, 2 knallerter til ture, en traktor der kan skrues på og bruges i køkkenhaven, stor fræser osv. Vi dyrker køkkenhave, salg af grøntsager, hønseri, salg af æg, brændeprojekt: sankning, kløvning og salg af brænde. Vi har 2 pavillioner på 100 kvm. som indrettes til forskellige formål f.eks. loppemarked, træningsrum, mm.

Hvordan gør vi

 

Vi forsøger hele tiden at finde de bedste metoder til at give beboerne følelsen af, at de hele tiden bliver bedre.

Der laves aftaler som er tydelige og overskuelige for beboeren. Målet sættes så man lykkes og får succes og dermed mod på mere. Sammen med beboeren laves en dagsplan, så alle er klar over hvad der er vi synes er vigtigt. Planen revideres løbende sammen med beboeren. Se eksempel på en aftalt plan her.

 

 

Motion

Det er meget vigtigt, at vores beboere er fysiske aktive, så kroppen laver sin egen medicin. Når man har det skidt, er det uendelig svært at tage sig sammen til at bevæge sig. Hvis kravene bliver overskuelige og resultaterne bliver synlige og belønnede, er det måske lidt lettere. Personalet deltager aktivt i motionen sammen med beboere. Se eksempel på skridttæller her.

KONTAKT OS

  Grønstræde 12

  4573 Højby

lea.christoffersen@mail.dk

 Lea Christoffersen: 4021 5949

 Torben Jørgensen:  4056 7358

LEDIGE PLADSER

På nuværende tidspunkt har vi en ledig plads.

 

Tag kontakt hvis du har lyst til at høre mere.