Hvem bor på stedet

Opholdsstedet Solvognen

Beboerne

 

Opholdsstedet "Solvognens" mål er, at skabe rammer der giver mulighed for udvikling, for børn/unge med meget sammensatte problematikker. Det er et stort indgreb i et andet menneskes liv, når man vælger at placere dem i et projekt hvor de bor alene. Det betyder at de anbringende kommuner inden anbringelse på Solvognen vil have afprøvet andre muligheder uden succes.

 

Problematikkerne kan omhandle: tungt begavet, psykiatriske diagnoser, tidlig skadet, autisme, empatiforstyrrelse, ADHD, OCD, social dysfunktion, generaliseret angst. Ofte vil der være tale om flere diagnoser.

 

Aldersmæssigt kan vi rumme aldersgruppen 12-25 år.


Opholdsstedet Solvognen har 2 fleksible pladser: § 66 stk1 nr 5 til målgruppen 12-18 år. §107 til målgruppen 18-25. Se den fleksible godkendelse her.

Efter Solvognen?

 

Det er et vigtigt mål, at beboerne kommer videre fra Solvognen. Solvognen medvirker til en god udslusning, så den modtagende institution har en god viden som udgangspunkt.

 

Det er meget forskelligt hvor længe man bor på Solvognen. Enkelte bor her i flere år, mens andre bliver udredt og kommer videre til et andet tilbud.

 

Solvognen har eksisteret siden 2002. De beboere der har forladt Solvognen er kommet videre til:

 

Institution og senere egen lejlighed, beskyttet beskæftigelse.

 

Botilbud for unge med autisme.

 

Hjem, med skolegang på produktionskole.

 

Egen bolig med støtte og tilknytning til institution med flere unge.

KONTAKT OS

  Grønstræde 12

  4573 Højby

lea.christoffersen@mail.dk

 Lea Christoffersen: 4021 5949

 Torben Jørgensen:  4056 7358

LEDIGE PLADSER

På nuværende tidspunkt har vi en ledig plads.

 

Tag kontakt hvis du har lyst til at høre mere.